Ortopedik Özürlüler Derne?i 3 Aral?k? destekçileriyle kutlad?...
21-12-2012
K?br?s Türk Ortopedik Özürlüler Derne?i “3 Aral?k Engellilerle Dayan??ma Günü”nü Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon (FTR) Merkezi’nde düzenledi?i bir kokteyl ile kutlad?.

Mehmet Reis FTR Merkezi’nin aç?l???n?n 2’nci y?ldönümü nedeni ile düzenlenen kokteyle, binan?n aç?lmas?nda katk?s? olan ve y?l boyunca her ay derne?e düzenli olarak ba??? yapan ki?i ve kurumlar?n temsilcilerinin yan? s?ra merkeze ad?n? veren Mehmet Reis’in ailesi ve devlet yetkilileri kat?ld?.
Dernek Ba?kan? Mustafa Çelik merkezi tan?tan konu?mas?n?n ard?ndan kendilerine destek veren ki?i ve kurumlara, kendilerini unutmamalar? dile?iyle plaket vermek istediklerini söyledi. Plaketleri Ekonomi ve Turizm Bakan? Enver Öztürk, Girne Belediye Ba?kan? Sümer Ayg?n, Cumhurba?kanl??? Müste?ar? Ra?it Pertev ve dernek yönetim kurulu üyeleri verdi.
Kokteylde ayr?ca Dernek ve Merkezi tan?tan bir sinevizyon gösterisi de yap?ld?.

 
«Geri 
 
  HABERLER
 
 
       
KTOOD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kuruluşu Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitaston Merkezi Kuruluşu Adres: Dr. Niyazi Manyera Sok. No:20/C Ortaköy Lefkoşa - KKTC - Mersin 10 Turkey

Tel: (0392) 223 84 36-37
GSM: 860 1020@2014 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Tüzük
Yönetim Kurulu Eğitim Hizmetleri
Follow Us
Facebook ve Twitter hesabımızdan
bizi takip ediniz...
Özürlülerle İlgili yasa ve tüzükler Çalışma Saatleri
Üye Kayıt İşlemleri Grub Ekzersiz Programları
   
  Designed & Powered by Dotmasterz