Avunduk Süt Ürünlerinden bilgisayar ba????..
21-12-2012
Avunduk Süt Ürünleri sahibi Candan Avunduk teslim töreninde yapt??? konu?mada, “Ortopedik Özürlüler Derne?i’nin sundu?u ça?da? ve kaliteli hizmete bir katk? koymak istedik” dedi.

Avunduk Süt Ürünleri, Derne?imize bir adet bilgisayar ba????nda bulundu.
Derne?imize ba?l? Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekle?tirilen ba??? töreninde, Dernek Ba?kan?m?z Mustafa Çelik, “Katk?lar bize te?vik oluyor” dedi. Çelik yapt??? konu?mada, 2004 y?l?nda açt?klar? rehabilitasyon merkezinde ça?da? ve kaliteli hizmet verme amac?nda olduklar?n? anlatt?. Çelik konu?mas?na devam ile, “Bu hizmeti verebilmemiz için i?adamlar?m?z?n ve halk?m?z?n desteklerine ihtiyac?m?z oluyor. Bu tür katk?lar bize do?ru yolda oldu?umuzu gösteriyor” dedi.
Candan Avunduk ise teslim töreninde yapt??? aç?klamada, “Ortopedik Özürlüler Derne?i’nin sundu?u ça?da? ve kaliteli hizmetleri izliyoruz. Buna bir katk? da biz koymak istedik” dedi. Avunduk, i?adamlar?n?n daha fazla katk? yapmas? gerekti?ini de sözlerine ekledi.


 
«Geri 
 
  HABERLER
 
 
       
KTOOD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kuruluşu Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitaston Merkezi Kuruluşu Adres: Dr. Niyazi Manyera Sok. No:20/C Ortaköy Lefkoşa - KKTC - Mersin 10 Turkey

Tel: (0392) 223 84 36-37
GSM: 860 1020@2014 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Tüzük
Yönetim Kurulu Eğitim Hizmetleri
Follow Us
Facebook ve Twitter hesabımızdan
bizi takip ediniz...
Özürlülerle İlgili yasa ve tüzükler Çalışma Saatleri
Üye Kayıt İşlemleri Grub Ekzersiz Programları
   
  Designed & Powered by Dotmasterz